రేప్ లైసెన్స్ ఇచ్చింది మీరే! you gave me the license to rape!

ఇవాల నాకు ఉరిశిక్ష పడింది, దానికి కారణం నా తల్లిదండ్రులు. త్వరలో నన్ను ఉరి తీసి చంపేస్తారు, దానికి కారణం నాకు పాఠాలు నేర్పిన  ఉపాధ్యాయు...
Read More