రేప్ లైసెన్స్ ఇచ్చింది మీరే! you gave me the license to rape!

ఇవాల నాకు ఉరిశిక్ష పడింది, దానికి కారణం నా తల్లిదండ్రులు. త్వరలో నన్ను ఉరి తీసి చంపేస్తారు, దానికి కారణం నాకు పాఠాలు నేర్పిన  ఉపాధ్యాయు...
Read More
నా ప్రియ మిత్రువు

నా ప్రియ మిత్రువు

తన కోపం, భాద్యత తన నవ్వు, బెదిరింపు తన పిడికిలి, చేయూత తన కన్నీరు, సంకల్పం తన చూపు, కాపల తన పరుగు, వరద తన స్నేహం, అనితరం నీ మార్గం...
Read More