మరణశిక్షలు/శిక్షలు మనిషిని మార్చగలవా?

ఒక మహిళ అత్యాచారానికి గురైంది. అది కచ్చితంగా హింసతో కూడుకున్న ఒక భయంకరమైన నేరమే.  నిజానికి ఒకరి ఇష్టానికి వ్యతిరేకంగా హింసించి చేసే పెద్ద...
Read More

సంతోషం కాదు సిగ్గు పడుతున్నా!!

నా దేశ రాజధానిలో రాత్రి 10 దాటితే main రోడ్డు నుండి లోపల ఉన్న తన ఇంటికి వెళ్ళటానికి ఒక సెక్యూరిటీ గార్డు వెంట రావాల్సిన పరిస్థితి.  ఇది న...
Read More